Budowa i zasada działania kolektora

Kolektory są urządzeniami stworzonymi z myślą, przede wszystkim o ekologicznym ogrzewaniu domów. Ponadto znalazły już zastosowanie w podgrzewaniu wody użytkowej jak i tej w basenie. Nadają się również do chłodzenia budynków i pozyskiwania ciepła technologicznego, czyli wytwarzanego dla celów przemysłowych jak też do ogrzewania lokali usługowo- handlowych.

Skala zastosowania kolektorów słonecznych wciąż rośnie, a jest to związane nie tylko z większą ich dostępnością, ale głównie z wprowadzaniem na rynek dających różne możliwości, paneli słonecznych. Ich zdolności zwiększają się dzięki opracowywaniu coraz to bardziej wydajnych paneli. Chodzi głównie o konstrukcje tych urządzeń.

Kolektor słoneczny działa w ten sposób, że dokonuje konwersji energii słonecznej na energię cieplną, która jest nam niezbędna 365 dni w roku. Aby jednak mogła ona ogrzać domostwa, potrzebny jest nośnik tejże energii. Mogą być nim ciecz lub gaz. Ciecze to przede wszystkim woda i glikol natomiast gaz to po prostu powietrze.

Obecnie wykorzystuje się różne rodzaje kolektorów słonecznych w zależności od zapotrzebowania, na konkretną ilość energii cieplnej. Na potrzeby nieprzemysłowe to jest dla domów jednorodzinnych wystarczającymi są kolektory płaskie i próżniowe, zwane również cieczowymi, z uwagi na wykorzystany nośnik energii cieplnej. Najpowszechniejszym z zastosowań w takim przypadku jest wspomaganie ogrzewania co oraz podgrzewanie wody użytkowej.

Mimo, iż kolektory różnią się między sobą wyglądem są zbudowane w oparciu o podobne zasady. Posiadają ciemną powierzchnię, której zadaniem jest pochłanianie promieniowania słonecznego- w tym celu zamontowany jest absorber. Powierzchnia absorbująca pokrywana jest szkłem solarnym oraz wyposażana w uszczelniające obramowanie. Pozyskane ciepło przekazywane jest dalej do nośnika ciepła, krążącego w orurowaniu- inaczej instalacji solarnej, jakim może być glikol. Ten przenosi ciepło do wężownicy nagrzewającej wodę w podgrzewaczu.

Absorber jest najważniejszym z elementów kolektora, ponieważ wymaga się od niego pracy w bardzo niskich jak też wysokich temperaturach, toteż musi być bardzo dobrej jakości. Wykonuje się go z blachy aluminiowej bądź miedzianej jak też samo orurowanie może być z takich samych materiałów. Absorber pokrywa się powłoką pochłaniającą promienie słoneczne z czarnego chromu lub mieszanki tlenków krzemu i tytanu.