Dotacje na kolektory solarne

Popularność kolektorów słonecznych wzrasta nie tylko ze względu na pozyskanie taniej i ekologicznej energii. Także ich zastosowanie jest szersze a one same bardziej wydajne. Tak więc wiele gmin zdecydowało się na wprowadzenie programu mającego na celu wspomóc miejscowości, gdzie będzie duża ilość chętnych na założenie kolektorów słonecznych, na swych dachach.

Wciąż jeszcze nie wszystkich stać na taki wydatek, ale przekonywać, że jest to opłacalne trzeba, bowiem po kilku latach koszty poniesione na zakup instalacji zwracają się a użytkownik zupełnie za darmo może dogrzać swój dom i uzupełnić zasoby ciepłej wody.

Udzielanie dotacji w większości było związane z ilością chętnych, którzy w obrębie danej gminy byliby skłonni na taką inwestycję. Jednak z biegiem czasu przyznawanie takiego dofinansowania uległo zmianie i obecnie tam gdzie gwarantuje się taką pomoc można składać wnioski wraz z innymi wymaganymi dokumentami.

Wedle szacunków dopłata może sięgać nawet 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji, a jedynym ograniczeniem jest kwota przeznaczona na zakup m2 kolektora słonecznego jaki zostanie zamontowany na dachu. Z całą pewnością warto pofatygować się do odpowiedniego urzędu i tam zasięgnąć informacji o dotacjach do paneli słonecznych. Są one skierowane do osób fizycznych posiadających prawo do jednorodzinnego lub wielorodzinnego domu, gdzie zamierza się założyć instalacje solarną.

Ponadto beneficjentami są wspólnoty mieszkaniowe, zakładające kolektory na budynkach w których jest wiele lokali mieszkalnych. Zastanawianie się czy kolektory słoneczne są opłacalne, w takiej sytuacji nie jest potrzebne, to potwierdzają badania nasłonecznienia w naszym kraju, jak też osiągi już działających paneli oraz zadowolenie ich posiadaczy.

Staranie o dotacje polega najpierw na złożeniu wniosku o przyznanie kredytu na ten cel, bowiem NFOŚiGW przekazuje bankom sumę dofinansowania, o którą pomniejszana jest kwota kredytu zaciągniętego. Chętni mogą się udać do jednego z tych banków: Bank Ochrony Środowiska, Banki Polskiej Spółdzielczości, Gospodarczy Bank Wielkopolski, Krakowski Bank Spółdzielczy, Mazowiecki Banki Regionalny i Warszawski Bank Spółdzielczy, ponieważ z nimi NFOŚiGW podpisał umowę o dofinansowaniach. Wypłata dotacji następuje po zrealizowaniu inwestycji.